Årshjul for forældrerådet

Årshjul forældrerådet i Villa Valby 2019 

 1. Kvartal

Forældrerådsmøde d. 29/1:

 • Forventningsafstemme

 • Lave årshjul for forældrerådet

 • Dato for forældrekaffe/Plantedag

 

 

 1. Kvartal

Forældrerådsmøde d. 30/4:

 • Forberede sommerfesten

 • Evt. planlægge åbent hus

 • De første forberedelser til forældremøde

 • Sommer byttebiks

 

 

 1. Kvartal

Forældrerådsmøde d. 29/8:

 • Forberede forældremøde hvor der evt. er valg til forældreråd og bestyrelse.

 • Forberede julefest

 • Lukke dage for det kommende år

 • Vinter byttebiks

 

 1. Kvartal

Forældrerådsmøde d. 19/11:

 • Forberede julefest

 • Evaluere året i forældrerådet

 • Evaluere forældremødet

Dette forældrerådsmøde foregår, nogen gange fælles i klyngen. Hvis det er tilfældet, så holder vi lokalt et møde i Villa Valby forud for det fælles møde.