Forældrebestyrelsen VVK A 2018/2019

Klynge VVK A, ”Den Røde Tråd”

 

Formand:

Ellepilen

Sofie Hedegaard Sofievhedegaard@gmail.com

 

Næstformand:

Ellepilen

Christina Aaskov

 

Forældrerepræsentanter:

 

Kongehuset/Labyrinten

Jill Jensen

 

Humlehuset

Charlotte Nielsen

 

Fritidscenter Indre Valby

vakant

 

Villa Valby

Katrine Clausen

Lærke Piil

 

Fritidsinstitutionen ved Kirsebærhaven Skole, Rumraketten

Kathryn Tse  

 

Eventyrhaven

Morten Friis Olsen

 

Personalerepræsentanter:

Michael Carstensen                                 Ellepilen

Lone Place                                               Humlehuset

1 vakant

 

Ledere:

Charlotte Johansen                                   Pædagogisk leder

dn21@buf.kk.dk

Pia Bakke                                                  Klyngeleder

dx09@buf.kk.dk

tlf. nr. 2630 1674