Trivselsvurderinger

To gange om året laves trivselsvurdering på alle børn. I kan læse mere i vedhæftede hæfte.