Forældrebetaling 2017

Her kan I se taksterne for 2017 i bilaget herunder.