Dagens og årets gang

Årets gang i institutionen planlægger vi ud fra en ide om, at det skal være så afvekslende og farverigt som muligt. Hverdagen på stuerne veksler mellem arrangementer og festligheder på tværs af huset. Der skal være et samspil mellem børnenes og de voksnes ideer, og en vekslen mellem "det frie liv" og aktiviteter tilrettelagt af de voksne. 

Det er vores opgave at vise børnene en del af virkeligheden, at præsentere dem for muligheder, så de har et grundlag at vælge til og fra på, samt at give dem færdigheder / kompetencer.

Hver stue laver en plan for en uge ad gangen. Vi lægger vægt på meningsfyldte aktiviteter, der skal være sjove, hyggelige og udfordrende. Vi dropper gerne det planlagte, hvis børnene leger godt eller har andre planer, eller hvis vejret fx indbyder til en kælketur. 

Hverdagen, "organiseringen" og indholdet, i det der sker på de enkelte stuer, retter sig selvfølgelig ind efter gruppens sammensætning (fx. alder) på det givne tidspunkt.

Vi tilstræber at komme ud hver dag!