Nye børn og forældre

Når vi modtager et nyt barn i vuggestuegruppen (Spirerne), prøver vi at gøre starten så rolig og tryg som muligt. I den første tid har en bestemt pædagog fast tilknytning til barnet, så det så vidt muligt bliver modtaget, skiftet og lagt til at sove af den samme voksne - en person som barnet i det hele taget er sammen med. 

Det er vigtigt, at I fortæller os om jeres barns vaner og rytmer, og at I sætter nogle dage af til at være sammen med barnet her i institutionen i den første tid, så det i ro og mag kan vænne sig til de nye omgivelser og livet omkring det. 

Sammen finder vi ud af, hvor længe barnet har brug for jeres tilstedeværelse, og hvornår barnet kan overlades til os på " fuld tid " - det er jer som forældre, der kender jeres barn og dets reaktioner. Er I trygge ved stedet og os, falder barnet lettere til. 

I løbet af tiden i vuggestuen inviteres I til en samtale, hvor vi i ro og mag kan tale sammen, hvor der er mulighed for at uddybe spørgsmål og, hvor eventuelle misforståelser kan rettes. Til forældre, der har et andet modersmål end dansk, tilbyder vi tolk. 

Skal et barn fra Spirerne starte i en af børnehavegrupperne (Ærter og Radiser), foregår "indkøringen" som regel uden problemer - barnet kender os, og vi kender barnet, måske er overgangen sværest for jer som forældre. Igen er det vigtigt, at vi får talt sammen og aftaler, hvordan overgangen skal forløbe.

Når et barn "udefra " skal begynde i en af børnehavegrupperne er det vigtigt, at I afsætter nogle dage til at være sammen med barnet i institutionen, så det sammen med jer kan se børn og voksne på stuen an, og vænne sig til de nye og livlige omgivelser.

 

Du kan læse mere om indkøring og børnenes dagligdag i vores velkomstfoldere , som du finder i under Velkomstfolder og stamkort.