Værdigrundlag

60 børn, 20 ansatte og en stor forældregruppe - alle med vidt forskellige personligheder - skal trives og have det rart sammen hver dag.

I Villa Valby er det vigtigt for os at værne om et legende og sjovt børneliv, der leves i nuet. Det er et grundvilkår, at børn oplever mening og glæde, for at de kan udvikle sig. Børn bliver stærke og robuste personligheder, der rustes til fremtiden, når de imødekommes.

Vi vil i samarbejde med forældrene skabe et inspirerende og trygt miljø, som grobund for børns trivsel, udvikling, socialisering og dannelse.

Vi lægger vægt på, at....

 • skabe tryghed og tillid.
 • opbygge nære relationer og fremstå som troværdige voksne.
 • understøtte og bidrage til børns selvværd og selvtillid
 • understøtte og bidrage til børns munterhed og glæde.
 • vække børns nysgerrighed og lyst til at undersøge, udforske og tilegne sig kundskaber
 • skabe rammerne for børns frie leg - på legens egne præmisser.
 • bidrage til ethvert barns udfoldelse af egne muligheder.
 • værdsætte, følge, understøtte og tage udgangspunkt i børns egne interesser og idéer.
 • skabe mulighed for alle børns deltagelse i små og store fællesskaber.
 • Inddrage, værdsætte og tage hensyn til børns forskellighed og kompetencer.
 • tilbyde og igangsætte aktiviteter og ture, der giver mulighed for alsidige erfaringer, oplevelser, udfoldelsesmuligheder og udfordringer.

 

I Villa Valby arbejder vi løbende på at udvikle det pædagogiske tilbud i forhold til skiftende børne- og forældregrupper, og i forhold til skiftende krav fra politisk hold.

Vi planlægger, reflekterer, dokumenterer, udvikler og dygtiggør os - og aller vigtigst:

Vi bruger så meget tid som muligt i samværet med børnene.