Traditioner, projekter og ture

Traditioner. 
Traditioner er med til at give børnene en fornemmelse af årets gang. 
Vigtige markeringer er jul, påske, fastelavn, fødselsdage og vores årlige sommerfest, som er med til at vise og inddrage børnene i vores kulturelle baggrund. 
Vi bruger traditionerne som et festligt afbræk i hverdagen, og som en anledning til større arrangementer på tværs af børnegrupperne. 

Sommerfesten 
Hvert år i juni måned holder vi sommerfest, hvor børnene optræder. Forberedelsene hertil starter lang tid forinden, hvor teaterstykket skal skrives, hvor der skal laves scenografi og kostumer. 
I ugerne op til festen syder hele hu-set, fordi vi både øver replikker, danser, synger, øver sceneskift og laver prøver på musik- og lyssæt-ning. 

Sommeren 
I sommerperioden, den tid hvor børn og voksne på skift holder ferie, er stueopdelingen delvis suspenderet, der er dog altid mindst en voksen fra hver stue i huset. 
Sammenlægningen af stuerne giver mulighed for en mindre struktureret hverdag og anderledes oplevelser og udfordringer. Børnene kan vælge at lege fra morgen til aften, eller de kan vælge at tage med på en tur. 

Temauger 
I løbet af foråret og efteråret planlægger vi temauger for hele huset. Faste temaer er optakten til sommerfesten, hvor emnerne der arbejdes med er forskellige. Temaet i september hedder dig, mig og os. Herudover arbejdes der med temaer af forskelligt indhold. Det kan være sommerfugleprojekt, bevægelsesprojekter osv.
 

Ture for de store 
I foråret vil vi i børnehavegrupperne forsøge at arrangere nogle ture specielt for de største børn.

De mindre børn
De mindre børn bliver hjemme og hygger sig bl.a. over al den plads, de pludselig har til rådighed. Om vi fortsætter på samme måde til efteråret, vil tiden vise. Det kommer an på, hvordan børnegruppen ser ud til den tid og på, hvad gruppen som helhed har brug for.