Skolestart

Det er individuelt, hvornår et barn er parat til skolen. Vi vejleder selvfølgelig; men det kan kun blive en vejledning, da den endelige beslutning ligger hos forældrene.

 

Vi forbereder barnet til dets videre liv - også skolelivet.

 

For os er legen den vigtigeste del af læringen. Gennem legen udvikles fantasi, sociale spilleregler og " forhandlingsteknik " - kort sagt man lærer at begå sig. 
I husets aktiviteter indgår fx stimulering af sprog, motorik og kreativitet, som en naturlig del.

 

Vi tilbyder ikke førskole, men vi er til rådighed og lærer gerne fra os, når barnet begynder at vise interesse for bogstaver, tal og lign. 

Skoleuge 

I løbet af året vil samle "storegruppen" til aktiviteter målrettet dem.
En uge i foråret afholder vi temauge for skolebørnene. I løbet af ugen leger vi skole, vi ringer ind til time, vi løser forskellige opgaver, vi rækker fingeren op, når vi vil sige noget, eller vi bliver spurgt - selvfølgelig husker vi at holde frikvarter. 

Vi vil bl.a. besøge en eller flere skoler og et fritidshjem. Ugen slutter af med, at vi giver bør-nene en lektion i, hvordan det var at gå i skole i "De go'e gamle dage"!