Velkomstfolder/vuggestue

Den Integrerede Institution - " Villa Valby " - Sjælør Boulevard 151 - 2500 Valby - Tlf. 36 16 82 32 Email : fk08@buf.kk.dk VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære_______________________________ Du skal begynde hos _________________________ Vi glæder os til at se dig. De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte telefonnummer til stuen er: Koden til indgangen er: Den Integrerede Institution - " Villa Valby " - Sjælør Boulevard 151 - 2500 Valby - Tlf. 36 16 82 32 Email : fk08@buf.kk.dk Modtagelse af nye børn: At begynde i vuggestue er en stor omvæltning for barnet og forældrene. Derfor er det vigtigt, at barnet får en tryg og rolig start. Vi lægger derfor vægt på, at I som forældre giver jer god tid, når jeres barn begynder i Villa Valby. Den første dag eller ved besøg inden, aftaler vi nærmere, hvordan den første tid skal foregå. Her vil vi blandt andet snakke om barnets behov og vaner. Stamkort: Når dit barn begynder i vuggestue, skal I udfylde et stamkort. Dette kort indeholder oplysninger om forældremyndighed, vaccinationer, telefonnumre, fotografering, hvem der må hente barnet m.m. og særlige hensyn. Det er meget vigtigt at ajourføre disse oplysninger, f.eks. nye vaccinationer, nyt arbejde, så vi kan komme i kontakt med jer. Hvis barnet bliver hentet af andre end dem, der står på stamkortet, skal der gives besked på stuen. Aflevering om morgenen: For nogle børn vil det være naturligt at græde ved afskeden med dig. Barnet skal have lov til at vise, det er ked af det, når du går. Vi skal nok være der til at trøste og anerkende barnets følelser. Det er vigtigt for dit barn at se dig gå, ellers kan barnet ikke forstå, hvor du er henne. I er altid velkomne til at ringe til os for at høre, hvordan det går. Den Integrerede Institution - " Villa Valby " - Sjælør Boulevard 151 - 2500 Valby - Tlf. 36 16 82 32 Email : fk08@buf.kk.dk Afhentning om eftermiddagen: Når du henter dit barn, vil vi fortælle, hvordan dagen er gået. Hvis der ikke er voksne fra dit barns stue, vil du få vigtige beskeder fra det øvrige personale. Derudover vil nogle af dagens aktiviteter stå skrevet på stuens tavle. Vi må kun udlevere barnet til forældremyndighedsindehaveren, eller med besked fra disse. Vi skal derfor have besked, hvis barnet hentes af andre end jer forældre. Det er desuden meget vigtigt, at I får sagt farvel til en voksen, så vi er klar over, hvilke børn der er tilbage, og hvem der er gået hjem. Påklædning og skiftetøj: Det er vigtigt, at børnene har noget praktisk tøj på med, som kan tåle, at de deltager i aktiviteter ude og inde. Vi færdes ude i al slags vejr – både i regn-, sne-, blæse- og solskinsvejr. I barnets kurve på badeværelset eller i garderoben skal der altid ligge skiftetøj til den kommende dag. Vi forventer, at I selv holder øje med, om der er rent skiftetøj. HUSK! Navn i tøj/sko, da her er mange børn, og tøj/sko ofte er ens. HUSK! Skiftesko/sutsko, da vi ikke bruger vore udesko og støvler indendørs. Forældresamtaler: Alle familier tilbydes en forældresamtale i løbet af perioden, hvor de går i vuggestue. Derudover kan der til enhver tid aftales en samtale, hvis personalet eller familien ønsker det. Sygdom/Fri: Giv altid besked om morgenen i tilfælde af sygdom eller hvis I holder en fridag. Den Integrerede Institution - " Villa Valby " - Sjælør Boulevard 151 - 2500 Valby - Tlf. 36 16 82 32 Email : fk08@buf.kk.dk En typisk dagsforløb på Villa Valby: 06.30 Villa Valby åbner. En medarbejder møder. Børnene modtages i alrummet, hvor der morgenhygges og spises morgenmad. 07.00 Endnu en medarbejder møder. 8.00 En medarbejder fra hver stue møder, der er nu mødt en medarbejder fra hver stue. Morgenmaden afsluttes og pakkes væk. Vi deler os herefter i huset. Formiddagen: 9.30 Vuggestuebørnene holder morgensamling og spiser frugt. 9.45-11.00 Herefter vil der være aktiviteter og/eller ture ud af huset. Aktiviteterne kan være i huset eller på legepladsen. 11.00 Vi spiser frokost. Ca. 11.30-12.15 Børnene bliver puslet og puttet. Ca. 12.15-13.45 Personalet afvikler deres pauser. Den Integrerede Institution - " Villa Valby " - Sjælør Boulevard 151 - 2500 Valby