Forældrekonsultationer

Radisserne har afsat hver mandag fra 09.00 - 10.00 . I kan skrive jer på listen ved stuens opslagstavle. 

Ærterne  Afsætter tid i løbet af foråret. I kan skrive jer på stuens liste på opslagstavlen. 

Spirerne aftaler en tid med hver enkelt forældre i løbet af efteråret. 

Tomaterne - se under basisgruppen.