Udmelding

Hvis du ønsker at melde dit barn helt ud af vuggestuen/ børnehaven eller skal barnet fortsætte på privatskole, skal du gøre dettte med mindst 1 måneds varsel til d. 1. eller d.15. i måneden. 
Hvis dit barn rykker op i vores egen børnehavegruppe foregår dette automatisk.

Når dit barn skal i skole, skal du selv sørge for at indskrive dit barn til både skole og fritidshjem