Sociale relationer- positiv voksenkontakt hver dag

Barnets sociale kompetencer er grundlæggende for barnets selvværd. -Det at være kendt og værdsat i en gruppe, indgå i et fællesskab, at blive støttet i at indgå venskaber. At blive set og hørt som, den man er, og at blive taget alvorligt er alt sammen grundlaget for udvikling.

Vi lægger vægt på, at....

•skabe tryghed og tillid.

•opbygge nære relationer og fremstå som troværdige voksne.

•understøtte og bidrage til børns selvværd og selvtillid

•understøtte og bidrage til børns munterhed og glæde.

•vække børns nysgerrighed og lyst til at undersøge, udforske og tilegne sig kundskaber

•skabe rammerne for børns frie leg - på legens egne præmisser.

•bidrage til ethvert barns udfoldelse af egne muligheder.

•værdsætte, følge, understøtte og tage udgangspunkt i børns egne interesser og idéer.

•skabe mulighed for alle børns deltagelse i små og store fællesskaber.

•Inddrage, værdsætte og tage hensyn til børns forskellighed og kompetencer.

•tilbyde og igangsætte aktiviteter og ture, der giver mulighed for alsidige erfaringer, oplevelser, udfoldelsesmuligheder og udfordringer.