Inklusion og fællesskab

Barnets selvværd, det at være kendt og værdsat i en gruppe og indgå i et fællesskab, at opleve venskab, at blive set og hørt som, den man er, og at blive taget alvorligt er alt sammen grundlaget for udvikling.

Legen er et centralt element. I en leg med andre skal de fx både kunne lytte, indgå i en gruppe, være med til at udvikle/holde legen i gang, kunne mægle, håndtere et nej, kunne forsvare/argumentere for deres ideer, leve sig ind i andres ideer osv. Derudover skal børnene præsenteres for oplevelser, muligheder og begreber (verden er stor og farverig), som kan være med til at give dem selvtillid ny viden og erfaringer.

Eksempler på metoder

 At få realiseret ønsker og forslag, men også lære at acceptere, at ikke alt kan lade sig gøre. At blive genkendt og set og selv få øje på andre. At blive hørt og få respons og selv lytte til andre. At blive accepteret (vi taler "pænt " til hinanden) og holdt af.

Børnene skal hjælpes til at forstå samspillet med andre børn og voksne, vi er alle forskellige! Hjælpes til at lære at kunne sige til og fra.