Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

Vi betragter et godt samarbejde mellem hjemmet og institutionen som et grundlag for alle børns trivsel, udvikling og læring.

 

Målet for forældrepartnerskab/forældresamarbejde er, at skabe en atmosfære, hvor alle føler sig velkomne. Vi stræber efter at opbygge et tillidsforhold forældre og personale imellem, hvor vi mødes i øjenhøjde, med respekt for hinandens forskelligheder, fx holdninger og kultur.; og hvor der er plads til at begge parter informerer hinanden om barnets trivsel og udvikling.

Personalet bestræber sig endvidere på at berette om dagligdagens små og store projekter/beskæftigelse her i institutionen.

Vi ser disse tiltag som afgørende faktorer for at barnet er trygt, trives og udvikler sig her hos os.

 

Vi lægger vægt på, at alle medarbejdere kender Jeres børn, og deres personlighed, rigtig godt.

Selvom du ikke kender alle voksne i huset, så gør dit barn.

 

Vi ved, at I er de vigtigste personer i børnenes liv, og at I er dem, der kender børnene bedst. Derfor har vi brug for, at I deler vigtige glæder og bekymringer med os.

 

 

Det er vigtigt:

  • at vi i hverdagen fortæller hinanden om både stort og småt af betydning for dit barn
  • at du husker, at du altid er velkommen til at aftale en samtale med os, også bare af almen interesse. Vi vil selvfølgelig også "gribe fat i" dig og fortælle om vores oplevelser af/med dit barn
  • at du kommer til forældremøderne

 

Samarbejde handler om fælles ansvar - nemlig at sikre, at dit barn trives og har det godt.

 

 

I 2013 var der særligt fokus på pejlemærket forældresamarbejde - forældrepartnerskab.

I Villa Valby valgte vi, at arbejde med emnet i et refleksionsfællesskab.

Historien handlede om det første møde mellem institutionen og en ny familie.  I dette tilfælde en familie fra mellemøsten.

Nogle af de punkter, der kom frem i refleksionen var:

 

  • Vi kan ikke have en færdig manual, men..
  • Det er tillidsskabende, at vi har et vist kendskab til andre kulturer.
  • Det er tillidsskabende, at vi har en arabisk-talende medarbejder i institutionen.
  • Det kan være en god idé at udfylde stamkortet sammen som middel til dialog/kommunikation. Det kan skabe rum for en gensidig formidling af information og historier.